Beskytter din investering!

Gir en bedre motor-ytelse .Kangideg et lavere bensin-forbruk!

DWG PolyGuard-1™ Oil Treatment er et konsentrert petroleums-basertoljebehandlings-middel som inneholder en spesiell blanding med ingredienser som dramatiskforbedrer smøre-evnentilalletyperoljer, mineralskeellersyntetiske.

DWG PolyGuard-1™ Oil Treatment sørger for å holde motoren i bilen din fri for alle former for friksjons-skapendeavfallstoffersåsomkullstoff ogrenskitt. Produktetnøytralisererogså syreneioljen, noesom man ellersharpåvisteransvarlig for opp til 90% av den korrosjon, opptæring og slitasje som finner sted i motoren.

Over alt hvormekaniskedelerbeveger segvilDWG PolyGuard-1™ reduserefriksjonenslik at størreeffektogkraft, laverebensinforbruk, mindrevedlikehold og en bedrelivslengdepå de nevntedeleroppnåes.

 

DWG PolyGuard-1™ Oil Treatment resulterer i:

Redusert motor-varme

Bedre start, spesielt i lave tempraturer

Et lengre «liv» for motoren

Mindre friksjon kan gi økt efekt

Nøytralisering av skadelige syrer

Forbedret bensin-forbruk.

Øker motor-oljens «film-styrke» og smøre-evne.

Motvirker skader fra vann, bensin, syrer, frost-veske etc.

Redusert olje-forbruk

Mindre skadelige avgasser

 

Diesel/bensin-drevne personbiler:

Tøm en flaske DWG PolyGuard-1™ Oil Treatment i oljen på bilen din idag. Deretter gjør du det samme ved hvert olje-skift.

For større lastebiler, busser og semi-trailers etc;

Bland en flaske pr. 6 liter olje.

Generelt blandingsforhold: en flaske (236ml/8 oz) per 6 liter olje.

Husk alltid å riste flasken godt før bruk!

 

BRUKER-ADVARSEL:

Produktet kan være (meget) skadelig hvis det drikkes. Hvis så skjer, – fremkall ikke oppkast men kontaktlege straks.Unngå kontakt med øyne og hud! Hvis det oppstår kontakt med huden, vask med såpe og skyll godt med vann. Ved øye-kontakt, – skyll godt med vann. Inneholder oljedestillater. Unngå åpen flamme, tennplugg-gnist og annen varme. Må oppbevares utilgjengelig for barn!

 

Alle DWG-produkter må oppbevares frostfritt

DWG Norway AS erikkeansvarlig for skaderoppstått pgauriktigbrukavprodukte

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert.